Kalendarz

<< 2017-12 >>
pnwtśrczptsbnd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ostatnio komentowane

dodano: 11 Kwiecień 2017 14:49:45
przez: Irena K.
Dzień dobry Pani Bożeno, sezon za pasem a baza noclegowa naszej pięknej gminy jak nie działała tak nie działa (czasami na 30%). Podaję przykład jak powinna działać informacja o noclegach: www.dziwnow.com Strona urzędowa www.dziwnow.pl z noclegami to wstyd dla Pana Burmistrza. "Jak cię widzą tak cię piszą". Nie wiem kto administruję tą stroną, ale w
dodano: 31 Sierpień 2016 06:31:25
przez: Wyborca
Pani Bożeno to co się dzieje na stronie dziwnow.pl to skandal. Mamy 31 sierpnia, a na stronie ciągle jest zaproszenie na festiwal sportu ktory byl w lipcu. Pomijam że jest tam mało informacji aktualnych, a większość tych które się pojawiają są z dużym opóźnieniem. Zamiast poprawiać promocję naszego miasta jest coraz gorzej. Kto za to odpowiada. Nie
dodano: 01 Lipiec 2016 16:25:41
przez: Czytelnik
Szanowna P. Bożeno. Może to co napiszę nie będzie na temat, ale wszystkie liczące się regionalne media chwalą Dziwnów za dobre serce, dając schronienie uchodźcom z Ukrainy. Ja też jestem za takimi działaniami i w pełni je popieram. Natomiast krew mnie zalewa, że na naszej głównej stronie www.dziwnow.pl nie ma słowa o tej jakże pięknej inicjatywie.
dodano: 01 Lipiec 2016 13:19:28
przez:
Pani Bożeno jest pani "ideałem" widząc tylko burdel w okół Waszych bloków nie widząc drugiego takiego samego na WDW -Agencja Mienia sprzedała niektóre tereny osobom prywatnym bez pomyślunku dzieląc swój teren na beznadziejne metrażowo działki - o szerokości około 5-6 metrów a długie ze 12 m - a to podobno miały być uliczki wewnętrzne ,pytam się kto
dodano: 17 Czerwiec 2016 05:33:52
przez: Janek
Pani Bożeno, widzę że teren przy moście będzie zagospodarowany. Mam nadzieję, że Pan Jeszka (bo z tego co pamiętam oferował swoją pomoc) przekaże kawałek przęsła mostu zwodzonego, które ma u siebie. Razem z kołem zębatym będzie się dobrze komponowało. Przydałyby się jeszcze jakieś tablice poglądowe ze zdjęciami starego mostu i krótka historia.
dodano: 16 Czerwiec 2016 16:21:41
przez: sąsiad
Pani Bożeno, czy możemy pomyśleć o wymianie starych domofonów w bloku na nowe? Może wideodomofony? Trzeba iść z postępem. Ciągłe noszenie kluczyka jest irytujące, wpisanie kodu byłoby wygodniejsze. I jeszcze jedno, po ostatnich sensacjach z wodą w Naszej miejscowości, może pomyślimy o swojej stacji uzdatniania wody w bloku. Proszę poczytać na ten t
dodano: 16 Czerwiec 2016 11:59:52
przez: mieszkanka
Pani Bożeno, za pośrednictwem Pani stronki chciałam podsunąć pomysł na upiększenie naszego Dziwnowa. W centrum mamy kotwicę, podświetlany statek, a może by tak kolorowe fontanny na wodzie? Ludzie odpoczywający na ławeczkach przy nabrzeżu mieliby nie lada atrakcję. Zarówno Ci więksi jak i Ci mali:-) Można zamontować z samego brzegu, bo środek jak wi

Napisz do mnie

INTERPELACJA

Środa, 27 Luty 2013 14:24:51

Kontynuując  poprzedni wpis pragnę króciutko wprowadzić Państwa  w sens tej interpretacji.  Koszty Gminy to także nasze koszty tylko mniej bezpośrednio odczuwalne. Moim zdaniem jako radna  muszę bardziej  zadbać o  Państwa bezpośredni interes.  Wprowadzenie zasad nowej „Ustawy Śmieciowej” nakłada na właścicieli nieruchomości dodatkowe koszty  związane z dzierżawą lub zakupem pojemników. Zwracam się do pana Burmistrza aby w początkowym okresie zwolnił właścicieli nieruchomości z konieczności ponoszenia tych kosztów. Może to uczynić poprzez zapisy warunków przetargu lub  ujmując te koszty jako część kwoty  2 500 000,- jaką  zapisaliśmy w budżecie na reformę „śmieciową”. Prosiłam o szczególne pochylenie się nad tą interpelacją .Ufam, że bardziej  będzie rozważał jak to zrobić niż czy to zrobić. Jest angażującym się Burmistrzem i zapewne, przyzna mi rację, że właściciele nieruchomości  nie mogą być obciążeni wszystkimi  konsekwencjami wprowadzanych zmian. Niechcianych przez nikogo, ale koniecznych do wprowadzenia.

Interpelacja

Od 1 czerwca 2013 roku zaczniemy realizować zapisy nowej tzw. „Ustawy śmieciowej”. Jest to dla Gminy i społeczeństwa  (pomimo ogromnego zaangażowania osobowo-czasowego w poznanie jej założeń)  w niektórych aspektach  nadal wielka niewiadoma. Mam odczucie, że udało nam się wypracować czytelne zasady odpłatności za odpady komunalne. Mamy teoretycznie opracowany system ilości, pojemności i rodzaju pojemników w zależności od nieruchomości. Jednak teoria nie zawsze odzwierciedla praktykę. Niestety w naszym społeczeństwie, zwłaszcza w skupiskach ludzkich mamy bardzo niską świadomość postępowania i odpowiedzialności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Przed informacją i edukacją stoi wielkie wyzwanie, które uważam za niezbędne w myśl przysłowia „lepszy znany wróg niż nieznany przyjaciel.” Choćby w pierwszym okresie wprowadzania nowych zasad a zwłaszcza zapisów w Dz..U. z 2011r. Nr 152 poz. 897 w rozdziale 3”Obowiązki właścicieli nieruchomości Art. 5 ustęp 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez  punkt 1”wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych” Moja interpelacja  zmierza do uzyskania ułatwienia nie tylko poprzez teorie ale także poprzez zdjęcie tego obowiązku tym bardziej, że w przygotowanym Regulaminie  takich zapisów niema a jest on dość szczegółowy, czego dowodem jest choćby w moim odczuciu zbędny zapis w rozdziale VI §12 ust. 3 podpunkt 4 o treści „zapisy §12 ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi” W uchwalanym przez Radę  Regulaminie mającym obowiązywać na terenie Gminy w rozdziale 3 §7 ust.2 jest zapis dotyczący tylko „utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz nakaz dezynfekcji i dezynsekcji.” Także w tym Regulaminie w rozdziale II §3 ust. 5 jest zapis „Pojemniki lub worki na odpady komunalne, w które wyposażona jest nieruchomość powinny być dostosowane przez właścicieli nieruchomości do warunków (dotyczących wyboru  materiałów wykonania pojemników/worków, oznakowania, gabarytów, możliwości technicznych odbioru i opróżnienia tych pojemników przez podmiot odbierający odpady) określonych przez Gminę oraz do warunków określonych  w niniejszym Regulaminie. Ust. 6.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.” Biorąc pod uwagę zapisy Regulaminu „rozdz. III.§6 punkt7 W przypadku nieruchomości zamieszkałych ilość i pojemność pojemnika należy dostosować do ilości osób zamieszkujących  daną nieruchomość oraz rodzaju odpadów komunalnych według załącznika do Regulaminu’ należy stwierdzić, że cała trudność polega na tym, że tak naprawdę nikt nie wie jak  ta gospodarka będzie wyglądać w praktyce. Jest trudne do określenia  jakiego rodzaju i jakiej wielkości rzeczywiście będą potrzebne pojemniki, gdyż nie znany jest  procentowy udział poszczególnych  odpadów.  Zakup lub podpisanie umowy dzierżawy na poszczególne pojemniki może być całkowicie nie trafiony i spowoduje to dodatkowe nieuzasadnione  koszty dla właścicieli nieruchomości. Warto więc choćby w pierwszym kwartale lub półroczu  umożliwić  bez kosztowe po stronie właścicieli korzystanie z pojemników  traktując to jako karencję na  zapoznanie się z potrzebami odzwierciedlającymi  faktyczne ilości poszczególnego rodzaju odpadów. W dzisiejszym kształcie Regulaminu zapis dotyczący odpłatności za pojemnik dla odbiorcy odpadów jest tylko w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych w brzmieniu rozdz. III §6 ust. 4 „Dobór rodzaju pojemnika na odpady budowlane  i rozbiórkowe zależny jest od potrzeb własnych właścicieli punkt 1) z wykorzystaniem pojemników udostępnianych przez przedsiębiorcę odbierającego tego typu odpady, na koszt właścicieli nieruchomości”

Reasumując skoro w przepisach około Ustawowych prawa miejscowego nie  zapisano obowiązku  zaopatrzenia się właścicieli nieruchomości  na własny koszt w pojemniki do gromadzenia tych odpadów, a wiele uwagi poświęcono  prawidłowemu ich dobraniu, utrzymaniu w czystości i dbaniu o prawidłową selekcję, to niech do końca roku  właściciele mają zapewnioną możliwość dostosowywania  ilości i rodzaju pojemników do wynikających potrzeb, bez konieczności ryzyka ponoszenia nietrafionych kosztów.