Komisje Rady Miejskiej

Komisja Budżetu i Planowania Komisja Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych i Mieszkaniowych Komisja Morska, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa
Przewodnicząca
Pani Bożena Próchniak

Bożena Próchniak
Dorota Galec
Roman Skrzypczak
Izabela Nosek
Mieczysław Beyer
Przewodniczący
Pan Maciej Stęplewski

Kazimierz Czajkowski
Piotr Sokół
Bożena Próchniak
Maciej Stęplewski
Krystyna Gryszkiewicz
Przewodniczący
Pan Zbigniew Jeszka

Witold Ropelewski
Zenon Kozłowski
Zbigniew Jeszka
Marek Lisowski
Kazimierz Czajkowski
Krystyna Gryszkiewicz
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Komisja Rewizyjna  
Przewodniczący
Pan Zenon Kozłowski

Izabela Nosek
Emilia Szafran
Zenon Kozłowski
Zbigniew Jeszka
Witold Ropelewski
Przewodniczący
Pan Marek Lisowski

Emilia Szafran
Marek Lisowski
Izabela Nosek
Bożena Próchniak
Roman Skrzypczak